Cari Blog Ini

Ady bin Hatim radhiyallahu ‘anhu

Allah Maha membolak-balikkan qalbu. Allahlah yang menunjuki seseorang kepada hidayah, dan menjadikan yang lainnya lari menjauh meninggalkan hidayah. Betapa banyak kita saksikan, seorang yang dahulu begitu benci terhadap Islam berubah menjadi sangat mencintainya. Sebagaimana kita saksikan pula, begitu banyak Allah gantikan keimanan yang menancap dalam qalbu seseorang dengan kekufuran.

Ady bin Hatim radhiyallahu ‘anhu, shahabat yang mulia ini adalah salah seorang yang Allah berikan karunia kepadanya untuk meniti hidayah Islam setelah sebelumnya sangat membencinya. Betapa tidak, semula beliau adalah pembesar kaumnya, suku Thay. Beliau ketika itu biasa mengambil upeti dari kaumnya sebagaimana lazimnya raja di zamannya. Beliau dahulu adalah seorang yang memeluk agama Nasrani. Sebelum masuk Islam, beliau radhiyallahu ‘anhu merasa bahwa agama ini akan menghalangi keinginannya dan bahkan merebut kekuasaan yang sedang ia nikmati. Maka beliau dahulu adalah orang yang sangat antipati terhadap Islam, dan menjadi orang yang melarikan diri saat cahaya Islam datang berpendar menyebarkan hidayah di daerahnya. Pada saat itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah berhasil menaklukkan kota Makkah, dan mengembalikan kota tersebut ke dalam pangkuan Islam. Setelah penaklukan jantung jazirah Arab ini, banyak suku-suku Arab yang bergabung dengan Islam. Di antara suku tersebut ada yang kemudian memeluk Islam, sebagian lain tunduk terhadap Islam walaupun belum masuk agama ini. Adapun suku-suku yang belum mau tunduk terhadap aturan Islam dan masih beribadah kepada berhala, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengirimkan kesatuan-kesatuan tempur ke daerah-daerah tersebut, bertujuan agar semua berhala yang diibadahi dihancurkan, sehingga Islam unggul atas seluruh agama batil yang ada.

Adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam utus bersama sepasukan tempur ke daerah Thay -daerah kekuasaan Ady bin Hatim- guna menghancurkan berhala yang ada di daerah ini. Terjadilah pertempuran antara pasukan kaum muslimin dan orang-orang Thay. Ady bin Hatim sendiri, ia bersama sebagian keluarganya telah lebih dahulu lari menyelamatkan diri. Sedangkan kaumnya akhirnya dapat dikalahkan dalam pertempuran tersebut.

Allah Yang Maha Bijaksana berkehendak lain. Takdir Allah subhanahu wa ta’ala merubah keadaan ini. Ady bin Hatim pun datang ke Madinah dari tempat pelariannya, setelah mendapatkan kabar dari adik perempuan beliau tentang akhlak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang terpuji dan banyak memberi maaf. Pada akhirnya beliau tunduk memeluk agama Islam setelah sebelumnya lari menghindarinya.

Ady bin Hatim bin Abdillah bin Sa’ad At-Thayy, terkenal dengan kunyah Abu Tharif. Beliau radhiyallahu ‘anhu masuk Islam pada bulan Sya’ban, tahun kesepuluh hijriah. Tahun-tahun di mana Islam sudah mulai merambah ke Jazirah Arab secara umum. Setelah masuk Islam, tak henti-hentinya beliau beramal shalih dan bersemangat melaksanakan amalan ketaatan. Ady bin Hatim radhiyallahu ‘anhu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, walaupun beliau termasuk shahabat yang masuk Islam belakangan semenjak pembukaan kota Makkah. Beliau radhiyallahu ‘anhu mengatakan, “Tidaklah aku masuk menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, kecuali beliau melapangkan tempat untukku, atau beliau meminta para shahabat untuk bergeser. Sungguh pernah suatu hari aku menemui beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam, sedangkan di sekitar beliau penuh dengan para shahabat. Maka beliau pun meluaskan tempat untukku, sehingga aku duduk di sisi beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam.”

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu, tepatnya setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam wafat, banyak suku-suku yang berada di luar Madinah dan Makkah yang murtad, keluar dari Islam. Banyak di antara suku tersebut yang berbalik dari ketaatan menjadi musuh Islam. Mereka menolak membayar zakat yang sebelumnya mereka tunaikan, serta penyelisihan yang lain. Namun, Ady bin Hatim tetap datang kepada Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu dengan membawa harta zakat dari kaum beliau. Ini menunjukkan sikap beliau yang kukuh memegang janji dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Tak hanya itu, beliau bersama beberapa orang mencegah sebagian kaumnya dari kemurtadan, keluar dari Islam. Beliau radhiyallahu ‘anhu adalah seorang pemimpin yang memiliki kemuliaan di sisi kaumnya. Beliau sangat pandai dalam berpidato serta dapat dengan cepat menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada beliau radhiyallahu ‘anhu. Kokohnya pendirian beliau di atas Islam, baiknya pandangan, serta pendapat beliau, -setelah kehendak Allah tentunya-, akhirnya dapat mencegah kaumnya dari kemurtadan.

Pada masa khalifah yang kedua, beliau datang kepada Umar bin Al Khaththab radhiyallahu ‘anhu. Beliau berkata kepada Umar, “Aku sangka Anda tidak mengenaliku.” Maka Umar pun menjawab, “Bagaimana aku tidak mengenalmu, padahal shadaqah pertama kali yang menjadikan wajah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersinar adalah zakat kaum Thay. Aku mengenalmu sebagai orang yang beriman tatkala mereka kufur. Engkau datang ketika mereka menjauh. Engkau menunaikan amanah tatkala mereka mengkhianatinya.”

Demikianlah sosok mulia shahabat ini radhiyallahu ‘anhu. Murid-murid yang mengambil ilmu dari beliau adalah para penduduk Kufah dan Bashrah. Di antara mereka yang terkenal adalah: Hammam bin Al Harits, ‘Amir As Sya’by, Abu Ishaq Al Hamdany, Khaitsamah bin Abdurrahman, dan selain mereka.

Beliau pindah ke Kufah kemudian tinggal di sana. Bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu, beliau mengikuti perang Siffin dan Nahrawan, ikut pula dalam pembukaan kota Iraq. Beliau meninggal di negeri Kufah pada masa pemerintahan Al Mukhtar pada tahun 68 hijriyah dalam usia yang ke 120. Semoga Allah meridhai beliau. Amiin. [Hammam].


Maraji’:
Isti’ab fi Ma’rifati Ashhab karya Al Imam Ibnu Abdil Barr rahimahullah.
Ishabah fi Tamyizi Ash Shahabah karya Al Imam Ibnu Hajar rahimahullah.


Sumber: Majalah Tashfiyah edisi 14 vol.02 1433H-2012M, rubrik Figur.

Sunan An-Nasa`i hadits nomor 159

١١٤ – الۡوُضُوءُ مِنَ الۡغَائِطِ

114. Wudhu` karena buang air besar

١٥٩ – (حسن) أَخۡبَرَنَا عَمۡرُو بۡنُ عَلِيٍّ وَإِسۡمَاعِيلُ بۡنُ مَسۡعُودٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بۡنُ زُرَيۡعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعۡبَةُ، عَنۡ عَاصِمٍ، عَنۡ زِرٍّ، قَالَ: قَالَ صَفۡوَانُ بۡنُ عَسَّالٍ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ؛ أَمَرَنَا أَنۡ لَا نَنۡزِعَهُ ثَلَاثًا؛ إِلَّا مِنۡ جَنَابَةٍ، وَلَكِنۡ مِنۡ غَائِطٍ، وَبَوۡلٍ، وَنَوۡمٍ. [انظر ما قبله].
159. 'Amr bin 'Ali dan Isma'il bin Mas'ud telah mengabarkan kepada kami, mereka berdua berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, beliau berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari 'Ashim, dari Zirr, beliau berkata: Shafwan bin 'Assal berkata: Kami ketika bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada suatu perjalanan, beliau memerintah kami agar tidak usah melepas khuf selama tiga hari tiga malam kecuali bila junub. Akan tetapi bila hanya buang air besar, kencing, dan tidur (tidak perlu melepasnya).

Sunan An-Nasa`i hadits nomor 158

١١٣ – بَابُ الۡوُضُوءِ مِنَ الۡغَائِطِ وَالۡبَوۡلِ

113. Bab wudhu` karena buang air besar dan kecil

١٥٨ – (حسن) أَخۡبَرَنَا مُحَمَّدُ بۡنُ عَبۡدِ الۡأَعۡلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا شُعۡبَةُ، عَنۡ عَاصِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زِرَّ ابۡنَ حُبَيۡشٍ يُحَدِّثُ، قَالَ: أَتَيۡتُ رَجُلًا يُدۡعَى: صَفۡوَانَ بۡنَ عَسَّالٍ، فَقَعَدۡتُ عَلَى بَابِهِ، فَخَرَجَ، فَقَالَ: مَا شَأۡنُكَ؟ قُلۡتُ: أَطۡلُبُ الۡعِلۡمَ! قَالَ: إِنَّ الۡمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجۡنِحَتَهَا لِطَالِبِ الۡعِلۡمِ؛ رِضًا بِمَا يَطۡلُبُ، فَقَالَ: عَنۡ أَيِّ شَيۡءٍ تَسۡأَلُ؟ قُلۡتُ: عَنِ الۡخُفَّيۡنِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ؛ أَمَرَنَا أَنۡ لَا نَنۡزِعَهُ ثَلَاثًا؛ إِلَّا مِنۡ جَنَابَةٍ، وَلَكِنۡ مِنۡ غَائِطٍ، وَبَوۡلٍ، وَنَوۡمٍ. [وقد مضى (١٢٦) مختصرا: (إرواء الغليل) (١٠٤)].
158. Muhammad bin 'Abdul A'la telah mengabarkan kepada kami, beliau berkata: Khalid menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari 'Ashim, bahwa beliau mendengar Zirr bin Hubaisy yang bercerita, beliau berkata: Aku mendatangi seorang lelaki yang dipanggil dengan nama Shafwan bin 'Assal, aku duduk di depan pintu rumah beliau. Ketika beliau keluar, beliau bertanya: Kenapa engkau? Aku menjawab: Aku mencari ilmu. Beliau berkata: Sungguh para malaikat merendahkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka cari. Beliau melanjutkan: Dalam perkara apa yang ingin engkau tanyakan? Aku menjawab: Tentang dua khuf. Beliau berkata: Kami ketika bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada suatu perjalanan, beliau memerintah kami untuk tidak melepas khuf selama tiga hari tiga malam kecuali bila junub. Akan tetapi bila hanya buang air besar, kencing, dan tidur (tidak perlu melepasnya).

Yalamlam

Yalamlam terletak 85 km utara[1] kota Makkah. Daerah ini merupakan tempat miqat bagi jamaah haji yang berasal dari Yaman maupun negara-negara yang melewatinya. Miqat adalah tempat bagi seseorang untuk memulai ihramnya ketika haji atau umrah dengan membaca لَبَّيۡكَ اللّٰهُمَّ حَجًّا / عُمۡرَةً. Jamaah haji asal Indonesia yang tidak ke Madinah terlebih dahulu termasuk yang melewati miqat Yalamlam ini (adapun orang yang ke Madinah terlebih dahulu, miqatnya di Dzul Hulaifah).

Wilayah Yalamlam ini membawahi desa Az Zanifah, yaitu desa yang letaknya paling dekat dengan wilayah As Sa'diyah. Dan miqat ini dahulu masuk dalam wilayah As Sa'diyah. Adapun sekarang, masuk di daerah Sa'ya yang terletak di utara daerah Yalamlam. Di Yalamlam ini ada Kabilah Fahm dan Kabilah Al Jahadilah dari bani Syu'bah dari keturunan Kinanah.

Namun sayang, karena Yalamlam ini dilewati jamaah haji Indonesia dalam keadaan masih terbang di atas pesawat, banyak jamaah haji Indonesia yang memulai ihramnya ketika tiba di daratan (di bandara Jeddah). Para ulama mengatakan bahwa ini suatu kesalahan, karena Jeddah bukan miqat. Posisi miqat adalah apa yang disebutkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, tidak bisa diubah dengan alasan apapun. Sehingga bagi jamaah haji Indonesia harus segera berihram ketika melewati Yalamlam. Jadi, mereka pakai pakaian ihram sejak dari bandara Indonesia. Lalu, ketika diumumkan bahwa mereka akan melintasi Yalamlam, mereka membaca "Labbaikallahumma hajjan/umratan" sebagai tanda masuknya mereka ke dalam manasik haji/umrah. Allahu a'lam. (Ristyandani)

Sumber: Majalah Tashfiyah, edisi 18 vol.02 1433H-2012M, rubrik Ensiklopedi.

[1] Yang benar, selatan.

Sunan An-Nasa`i hadits nomor 304

١٩٠ – بَابُ بَوۡلِ الۡجَارِيَةِ

190. Bab kencing anak perempuan

٣٠٤ – (صحيح) أَخۡبَرَنَا مُجَاهِدُ بۡنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبۡدُ الرَّحۡمَنِ بۡنُ مَهۡدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحۡيَى بۡنُ الۡوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحِلُّ بۡنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو السَّمۡحِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يُغۡسَلُ مِنۡ بَوۡلِ الۡجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنۡ بَوۡلِ الۡغُلَامِ). [(ابن ماجه) (٥٢٦)].
304. Mujahid bin Musa telah mengabarkan kepada kami, beliau berkata: 'Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, beliau berkata: Yahya bin Al-Walid menceritakan kepada kami, beliau berkata: Muhill bin Khalifah menceritakan kepadaku, beliau berkata: Abus Samh menceritakan kepadaku, beliau berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Dicuci karena kencing anak perempuan dan diperciki air karena kencing anak laki-laki.”

Sunan Ibnu Majah hadits nomor 526

٥٢٦ – (صحيح) حَدَّثَنَا عَمۡرُو بۡنُ عَلِيٍّ، وَمُجَاهِدُ بۡنُ مُوسَى، وَالۡعَبَّاسُ بۡنُ عَبۡدِ الۡعَظِيمِ؛ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبۡدُ الرَّحۡمٰنِ بۡنُ مَهۡدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحۡيَىٰ بۡنُ الۡوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحِلُّ بۡنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: أَخۡبَرَنَا أَبُو السَّمۡحِ؛ قَالَ: كُنۡتُ خَادِمَ النَّبِيِّ ﷺ فَجِيءَ بِالۡحَسَنِ أَوِ الۡحُسَيۡنِ، فَبَالَ عَلَى صَدۡرِهِ، فَأَرَادُوا أَنۡ يَغۡسِلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (رُشَّهُ، فَإِنَّهُ يُغۡسَلُ مِنۡ بَوۡلِ الۡجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنۡ بَوۡلِ الۡغُلَامِ). [(المشكاة) (٥٠٢)، (صحيح أبي داود) (٤٠٠)].
526. 'Amr bin 'Ali, Mujahid bin Musa, dan Al-'Abbas bin 'Abdul 'Azhim telah menceritakan kepada kami; Mereka berkata: 'Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, beliau berkata: Yahya bin Al-Walid menceritakan kepada kami, beliau berkata: Muhill bin Khalifah menceritakan kepada kami, beliau berkata: Abus Samh mengabarkan kepada kami; Beliau berkata: Aku pernah melayani Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika didatangkan Al-Hasan atau Al-Husain. Kemudian dia kencing di dada beliau. Mereka pun ingin untuk mencucinya. Maka, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Perciki saja ini. Karena dicuci disebabkan kencing anak perempuan dan diperciki air disebabkan kencing anak laki-laki.”

Abdullah bin Abbas radhiyallahu ‘anhuma

Sang Penerjemah Al Quran

إِنَّ اللهَ يَرۡفَعُ بِهٰذَا الۡكِتَابِ أَقۡوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ
“Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum karena kitab ini (yakni Al-Quran) dan merendahkan kaum lainnya dengannya.” [H.R. Muslim dari Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu ‘anhu]
Inilah sepenggal hadits yang menunjukkan dahsyatnya ilmu Al-Quran. Ilmu ini akan mengangkat derajat suatu kaum atau merendahkannya tergantung dengan kualitas keilmuan dan pengamalan Al-Quran.

Dalam sejarah Islam yang gemilang, tercatatlah nama Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ‘anhuma. Beliau adalah seorang shahabat mulia yang telah mengecap manisnya ilmu syariat semenjak kecil. Kemuliaan demi kemuliaan dia raih setimpal dengan ilmu yang dia peroleh. Tentu kisahnya menarik untuk kita cermati dan kita ambil pelajaran darinya.

Abdullah bin Abbas radhiyallahu ‘anhuma


Abdullah bin Abbas adalah anak dari Al-Abbas bin Abdul Muththalib bin Qushay Al-Qurasyi radhiyallahu ‘anhu, paman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ibu beliau bernama Ummul Fadhl Lubabah binti Al-Harits Al-Hilaliyah. Beliau lahir tiga tahun sebelum hijrah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ke Madinah dan berumur tiga belas tahun ketika Nabi meninggal. Dalam sebagian riwayat disebutkan, beliau berbadan gemuk, putih, dan tinggi. Beliau adalah seorang yang pandai serta fasih berbicara. Banyak dari lawan bicara Ibnu Abbas mengikuti pendapatnya setelah berdialog dengannya. Seorang ulama tabi’in Masruq bin Al-Ajda’ rahimahullah mengatakan, “Ketika aku melihat Abdullah bin Abbas, aku katakan, ‘Dia adalah orang yang paling tampan.’ Lalu ketika dia berbicara aku katakan, ‘Dia orang yang paling pandai bicara.’ Dan ketika aku berbincang aku katakan, ‘Dia orang yang paling berilmu.’”

Ulama tabi’in lainnya, Abu Wa`il Syaqiq bin Salamah rahimahullah mengatakan, “Ibnu Abbas berkhutbah kepada kami pada musim haji. Beliau membuka dengan Surat Nur. Beliau membacanya dan menafsirkannya. Aku pun mengatakan, ‘Aku tidak pernah melihat atau mendengar ucapan seseorang yang semisal ini. Andai orang-orang Persia, Romawi, dan Turki mendengarnya, niscaya mereka akan masuk Islam.’”

Soal tafsir pun Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma ahlinya. Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, seorang ulama shahabat, mengakui kepiawaian Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma dengan mengatakan, “Penafsir Al-Quran yang paling baik adalah Ibnu Abbas. Jika dia berumur seperti kita, niscaya tidak ada seorang pun dari kita yang ilmunya mencapai sepersepuluh ilmunya.”

Al-Qasim bin Muhammad mengatakan tentangnya, “Aku tidak melihat di majelis Ibnu Abbas satu kebatilan pun. Aku tidak pernah mendengar fatwa yang lebih cocok dengan sunnah daripada fatwanya. Para muridnya menjuluki beliau Al-Bahr (lautan ilmu) dan Al-Habr (tinta).”

Siapa tak kenal Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu ‘anhu, Sang Khalifah kedua setelah Abu Bakr? Ternyata, shahabat sekelas Umar pun mengakui keilmuan Ibnu Abbas yang waktu itu masih muda. Tercatat oleh Al-Bukhari di dalam kitab Shahih beliau bahwasanya suatu saat Umar memasukkan Ibnu Abbas muda ke dalam majelisnya bersama para tokoh Islam. Pada waktu itu, para tokoh perang Badr yang telah matang usia sangsi akan kemampuan Ibnu Abbas. Mereka pun bertanya kepada Umar, “Kenapa Anda memasukkan pemuda ini ke tengah majelis kita padahal kami juga punya anak seperti dia?”

Umar pun menjawab, “Kalian telah mengetahui tentangnya (yakni kepandaiannya, red.)”

Suatu saat, Umar memanggil Ibnu Abbas ke tengah majelis mereka untuk memperlihatkan kepandaian Ibnu Abbas. Umar menanyakan kepada mereka, “Apa yang kalian ketahui tentang firman Allah ta’ala (yang artinya), ‘Jika telah datang pertolongan Allah dan penaklukan...’ [Q.S. An-Nashr: 1-3]?”

Sebagian tokoh perang Badr tersebut pun menjawab, “Allah memerintahkan kita untuk beristighfar setelah Allah menolong dan memudahkan kita untuk menaklukkan kota Mekah.” Sedang sebagian lainnya memilih diam.

Sekarang giliran Ibnu Abbas, “Demikiankah?” kata Umar kepada Ibnu Abbas.

Ibnu Abbas mengatakan, “Tidak.”

“Lantas, apa menurutmu?” tanya Umar.

Ibnu Abbas mengatakan, “Itu adalah wafatnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, Allah memberitahukannya kepada beliau. ‘Jika datang kepadamu pertolongan dan penaklukan.’ [Q.S. An-Nashr: 1] itu adalah tanda dari dekatnya wafat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ‘Maka bertasbihlah dengan pujian kepada Rabbmu dan mintalah ampun. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun.’ [Q.S. An-Nashr: 3]

Umar pun mengatakan, “Aku tidak mengetahuinya kecuali seperti apa yang engkau katakan.”

Demikianlah ketajaman dan ketelitian Ibnu Abbas dalam memahami wahyu. Dia mengetahui bahwa perintah istighfar tidak biasa digunakan ketika terjadi kemenangan dan penaklukan. Dia mengetahui bahwa perintah istighfar dan taubat biasanya digunakan untuk mengakhiri sesuatu, maka dia pun menafsirkan pertolongan dan penaklukan dalam ayat tersebut sebagai tanda akan diwafatkannya beliau. [I’lamul Muwaqqi’in karya Ibnul Qayyim rahimahullah]

Tidak hanya tafsir, Ibnu Abbas juga pandai dalam banyak perkara. Murid Ibnu Abbas, Atha` bin Abi Rabah rahimahullah mengatakan, “Banyak orang mendatangi Ibnu Abbas untuk mempelajari syair dan nasab-nasab. Orang yang lain mendatangi Ibnu Abbas untuk mempelajari sejarah hari-hari peperangan. Dan kelompok lainnya mendatangi Ibnu Abbas untuk mempelajari ilmu agama dan fikih. Tidak ada satu golongan pun dari mereka kecuali mendapatkan apa yang mereka mau.”

Berawal dari Doa yang Mustajab


Berbagai keutamaan yang Ibnu Abbas raih ini sejatinya tidak lepas dari doa mustajab yang dipanjatkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Saat itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam hendak buang hajat. Ibnu Abbas kecil memahami kebiasaan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang berwudhu setiap kali habis dari buang hajat. Dia pun meletakkan air wudhu di tempat keluarnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lantas, ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melihat air wudhu yang sudah dipersiapkan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bertanya, “Siapa yang meletakkan ini?” Ibnu Abbas menjawab, “Ibnu Abbas.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun meletakkan telapak tangannya yang mulia di bahu Ibnu Abbas kecil seraya berdoa:
اللّٰهُمَّ فَقِّهۡهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمۡهُ التَّأۡوِيلَ
“Ya Allah, berilah dia pemahaman dalam masalah agama dan ajarkanlah kepadanya tafsir.” [H.R. Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya, ini lafazh Imam Ahmad]

Nah, dari doa inilah kemuliaan demi kemuliaan kemudian dia peroleh. Namun, tentu saja kemuliaan ini bukan turun dari langit begitu saja. Allah memberi taufik kepada Ibnu Abbas untuk menuntut dan mencari kemuliaan tersebut dengan sepenuh tenaga yang Allah karuniakan kepadanya, bukan hanya dengan berpangku tangan.

Ibnu Abbas menuturkan pengalamannya dalam menuntut ilmu, “Tatkala Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah berpulang ke hadirat Allah, aku mengatakan kepada seorang Anshar, ‘Mari kita bertanya kepada para shahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, mumpung sekarang mereka masih banyak.’

Orang Anshar itu pun menukas, ‘Aku heran, apakah engkau menyangka bahwa manusia membutuhkan dirimu?’”

Ibnu Abbas tidak menggubris ucapannya. Dia pergi menemui para shahabat dan menanyai mereka. Ibnu Abbas melanjutkan penuturannya, “Suatu hari, aku mengetahui ada hadits dari seseorang. Aku pun mendatangi pintunya. Ternyata orang tersebut sedang tidur siang. Aku pun beralas baju atasku (pada waktu itu, baju atas berupa selendang) menunggunya di depan pintu. Angin meniupkan debu ke wajahku. Lalu, setelah orang tersebut keluar dan melihatku, dia berkata, ‘Wahai sepupu Rasulullah, kebutuhan apa gerangan yang membuat Anda datang kepadaku? Kenapa Anda tidak mengutus seseorang untuk kemudian aku yang akan mendatangi Anda?’

Aku pun mengatakan, ‘Tidak. Aku lebih berhak untuk mendatangimu lalu menanyaimu tentang hadits.’

Orang Anshar tadi pun masih hidup hingga melihat orang-orang mengelilingiku untuk menanyaiku. Dia pun berkata, ‘Sejak dahulu, pemuda ini lebih pandai dariku.’”

Demikianlah Ibnu Abbas yang sangat menghargai ilmu. Dia datang merendahkan diri untuk mendapatkan ilmu, bukan dengan menunggu datangnya ilmu.

Selain itu, Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma sangat menghargai dan menghormati para ulama disebabkan ilmu mereka. Seorang ulama tabi’in Asy-Sya’bi mengisahkan, “Zaid bin Tsabit radhiyallahu ‘anhu (seorang ulama shahabat) mengendarai unta. Ibnu Abbas pun menuntun untanya. Zaid mengatakan, ‘Jangan lakukan, wahai sepupu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.’ Ibnu Abbas pun menyahut, ‘Seperti inilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama kami.’ Kemudian, Zaid bin Tsabit mencium tangannya dan mengatakan, ‘Seperti inilah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarga Nabi kami.’”


Akhir Hayat Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma


Ibnu Abbas meninggal di Tha`if pada tahun 68 H pada pemerintahan Ibnu Zubair. Waktu itu, umur beliau sekitar 70 tahun. Di antara yang menshalati beliau adalah seorang ulama tabi’in, Muhammad bin Ali bin Abu Thalib yang dikenal dengan Ibnul Hanafiyah (w. 80 H). Beliau mengatakan, “Telah meninggal seorang ulama rabbani bagi umat ini.”

Demikianlah uraian singkat mengenai biografi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ‘anhuma, seorang shahabat yang Allah karuniakan keutamaan ilmu kepadanya. Andai kita menyebutkan seluruh keutamaan beliau, niscaya tidak akan tertampung beberapa lembaran saja. Namun, cukuplah kiranya kisi-kisi dari biografi ulama shahabat yang satu ini untuk melecut kita mempelajari ilmu syariat, ilmu yang kini mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sehingga, kita mendapatkan bagian yang banyak dari warisan kenabian. Allahu a’lam bish shawab.


Referensi:
Al-Isti’ab fi Ma’rifatil Ashhab, Imam Abu Umar Ibnu Abdil Barr rahimahullah
Al-Ishabah fi Tamyizish Shahabah, Imam Ibnu Hajar Al-’Asqalani rahimahullah


Sumber: Majalah Tashfiyah edisi 04 vol.01 1432H-2011M, rubrik Figur.

Sunan Ibnu Majah hadits nomor 3218

٩ – بَابُ صَيۡدِ الۡحِيتَانِ وَالۡجَرَادِ

9. Bab buruan ikan dan belalang

٣٢١٨ – (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو مُصۡعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبۡدُ الرَّحۡمٰنِ بۡنُ زَيۡدِ بۡنِ أَسۡلَمَ، عَنۡ أَبِيهِ، عَنۡ عَبۡدِ اللهِ ابۡنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (أُحِلَّتۡ لَنَا مَيۡتَتَانِ: الۡحُوتُ وَالۡجَرَادُ) [المشكاة) (٤١٣٢)، (الصحيحة) (١١١٨)].
3218. Abu Mush'ab telah menceritakan kepada kami, beliau berkata: 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari 'Abdullah bin 'Umar; Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Dihalalkan untuk kita dua bangkai: ikan dan belalang.”

At-Tuhfatul Wushabiyyah - Syarat-syarat Hal dan Shahibul Hal

شُرُوطُ الۡحَالِ وَشُرُوطُ صَاحِبِهِ

قَالَ: وَلَا يَكُونُ إِلَّا نَكِرَةً، وَلَا يَكُونُ إِلَّا بَعۡدَ تَمَامِ الۡكَلَامِ، وَلَا يَكُونُ صَاحِبُهَا إِلَّا مَعۡرِفَةً.
Ibnu Ajrum berkata: Hal hanya terjadi dalam bentuk nakirah, terjadi setelah sempurnanya kalimat, dan shahibul hal berupa ma'rifah.
أَقُولُ: الۡأَصۡلُ فِي الۡحَالِ أَنۡ تَكُونَ نَكِرَةً -كَمَا فِي جَمِيعِ الۡأَمۡثِلَةِ الۡمُتَقَدِّمَةِ- فَإِنۡ جَاءَتۡ بِلَفۡظِ الۡمَعۡرِفَةِ وَجَبَ تَأۡوِيلُهَا بِنَكِرَةٍ نَحۡوُ: (جَاءَ زَيۡدٌ وَحۡدَهُ) وَ(جَاءُوا الۡجَمَّ الۡغَفِيرَ) فَـ(وَحۡدَهُ) حَالٌ وَهُوَ مَعۡرِفَةٌ بِالۡإِضَافَةِ إِلَى الضَّمِيرِ فَيُؤَوَّلُ بِنَكِرَةٍ وَهِيَ -مُنۡفَرِدًا- وَ(الۡجَمَّ) حَالٌ وَهُوَ مَعۡرِفَةٌ بِـ(أَلۡ) فَيُؤَوَّلُ بِنَكِرَةٍ وَهِيَ -جَمِيعًا-.
Ahmad bin Tsabit berkata: Asal hal adalah berupa nakirah sebagaimana pada seluruh contoh terdahulu. Sehingga, jika hal datang menggunakan lafazh ma'rifah, wajib mena`wilkannya kepada nakirah. Contoh: جَاءَ زَيۡدٌ وَحۡدَهُ dan جَاءُوا الۡجَمَّ الۡغَفِيرَ. Jadi, وَحۡدَهُ adalah hal dan ia berupa ma'rifah karena idhafah kepada dhamir, maka ia dita`wil kepada nakirah yaitu مُنۡفَرِدًا (sendirian). Dan الۡجَمَّ adalah hal dan ia berupa ma'rifah dengan sebab أَلۡ, maka dita`wil kepada nakirah yaitu جَمِيعًا (bersama-sama).
وَالۡأَصۡلُ فِي الۡحَالِ أَيۡضًا أَنۡ تَأۡتِيَ بَعۡدَ تَمَامِ الۡكَلَامِ؛ لِأَنَّهَا فَضۡلَةٌ. وَمَعۡنَى -تَمَامِ الۡكَلَامِ- أَنۡ يَأۡخُذَ الۡفِعۡلُ فَاعِلَهُ وَالۡمُبۡتَدَأُ خَبَرَهُ. فَالۡأَوَّلُ كَجَمِيعِ الۡأَمۡثِلَةِ الۡمُتَقَدِّمَةِ وَنَحۡوِ قَوۡلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَمۡشِ فِي الۡأَرۡضِ مَرَحًا﴾ [الإسراء: ٣٧] فَـ(مَرَحًا) حَالٌ جَاءَتۡ بَعۡدَ أَنۡ أَخَذَ الۡفِعۡلُ وَهُوَ (تَمۡشِ) فَاعِلَهُ الۡمُسۡتَتِرَ فِيهِ. وَالثَّانِي: كَقَوۡلِكَ: (زَيۡدٌ تَاجِرٌ أَمِينًا) وَقَوۡلِهِ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الۡحَقُّ مُصَدِّقًا﴾ [البقرة: ٩١] فَكُلٌّ مِنۡ (أَمِينًا وَمُصَدِّقًا) حَالٌ جَاءَتۡ بَعۡدَ أَنۡ أَخَذَ الۡمُبۡتَدَأُ خَبَرَهُ.
Asal lain dalam hal adalah datang setelah sempurnanya kalimat, karena hal ini merupakan tambahan. Makna sempurnanya kalimat adalah setelah fi'il dilengkapi fa'ilnya dan mubtada` dilengkapi khabarnya. Contoh jenis pertama seperti seluruh contoh-contoh yang telah lewat dan firman Allah ta'ala, وَلَا تَمۡشِ فِي الۡأَرۡضِ مَرَحًا (QS. Al-Isra`: 37). مَرَحًا adalah hal yang datang setelah fi'il تَمۡشِ dilengkapi fa'ilnya yang mustatir pada fi'il tersebut. Jenis yang kedua seperti ucapanmu: زَيۡدٌ تَاجِرٌ أَمِينًا dan firman Allah ta'ala: وَهُوَ الۡحَقُّ مُصَدِّقًا (QS. Al-Baqarah: 91). Jadi setiap dari أَمِينًا dan مُصَدِّقًا adalah hal yang datang setelah mubtada` dilengkapi khabarnya.
وَقَدۡ يَتَقَدَّمُ الۡحَالُ -عَلَى خِلَافِ الۡأَصۡلِ- إِمَّا جَوَازًا، نَحۡوُ: (رَاكِبًا جَاءَ زَيۡدٌ) فَـ(رَاكِبًا) حَالٌ مُقَدَّمٌ جَوَازًا؛ بِدَلِيلِ جَوَازِ تَأۡخِيرِهِ عَلَى الۡأَصۡلِ، فَتَقُولُ: (جَاءَ زَيۡدٌ رَاكِبًا)، وَإِمَّا وُجُوبًا؛ وَذٰلِكَ إِذَا كَانَ لَهَا صَدۡرُ الۡكَلَامِ كَأَسۡمَاءِ الۡإِسۡتِفۡهَامِ نَحۡوُ: (كَيۡفَ جَاءَ زَيۡدٌ) فَـ(كَيۡفَ) اسۡمُ إِسۡتِفۡهَامٍ مَبۡنِيٌّ عَلَى الۡفَتۡحِ فِي مَحَلِّ نَصۡبٍ عَلَى الۡحَالِ مُقَدَّمٌ وُجُوبًا، وَإِنَّمَا وَجَبَ تَقۡدِيمُهُ فِي هٰذَا الۡمِثَالِ؛ لِأَنَّهُ اسۡمُ اسۡتِفۡهَامٍ، وَأَسۡمَاءُ الۡإِسۡتِفۡهَامِ لَهَا صَدۡرُ الۡكَلَامِ.
Hal kadang diletakkan di awal -berbeda dari asalnya- bisa tidak harus, seperti: رَاكِبًا جَاءَ زَيۡدٌ, di sini رَاكِبًا adalah hal yang didahulukan namun tidak harus, berdasarkan bolehnya mengakhirkan hal tersebut secara asal. Sehingga engkau ucapkan: جَاءَ زَيۡدٌ رَاكِبًا. Bisa juga wajib, yaitu jika awal kalimat tersebut seperti kata-kata tanya, seperti: كَيۡفَ جَاءَ زَيۡدٌ. Sehingga كَيۡفَ adalah isim istifham (kata tanya) mabni atas tanda fathah pada keadaan nashab sebagai hal yang wajib diawalkan. Dan wajib mendahulukan hal di dalam contoh ini karena ia berupa isim istifham, dan isim istifham harus di awal kalimat.
وَالۡأَصۡلُ فِي صَاحِبِ الۡحَالِ أَنۡ يَكُونَ مَعۡرِفَةً -كَمَا رَأَيۡتَ فِي الۡأَمۡثِلَةِ الۡمُتَقَدِّمَةِ- وَقَدۡ يَكُونُ نَكِرَةً عَلَى خِلَافِ الۡأَصۡلِ، لَكِنۡ بِشَرۡطِ أَنۡ يُوجَدَ مُسَوِّغٌ مِنَ الۡمُسَوِّغَاتِ الَّتِي تُجَوِّزُ مَجِيئَهُ نَكِرَةً.
Asal shahibul hal adalah ma'rifah sebagaimana telah engkau lihat dalam contoh-contoh yang telah lewat. Terkadang berupa nakirah berbeda dari asalnya. Namun, dengan syarat ada perkara-perkara membolehkannya menjadi nakirah.
فَمِنۡهَا: أَنۡ تَتَقَدَّمَ الۡحَالُ عَلَى صَاحِبِهَا نَحۡوُ: (جَاءَ رَاكِبًا رَجُلٌ) فَـ(رَاكِبًا) حَالٌ مِنۡ (رَجُلٌ) وَهُوَ نَكِرَةٌ، وَسَوَّغَ ذٰلِكَ تَقَدُّمُ الۡحَالِ عَلَيۡهِ.
Di antaranya: Diawalkannya hal dari shahibul halnya, contoh: جَاءَ رَاكِبًا رَجُلٌ. Di sini رَاكِبًا adalah hal dari رَجُلٌ yang berupa nakirah. Yang membolehkan shahibul hal ini nakirah adalah diawalkannya hal dari shahibul hal.
وَمِنۡهَا: أَنۡ تُخَصَّصَ النَّكِرَةُ بِوَصۡفٍ نَحۡوُ: (جَاءَ رَجُلٌ كَرِيمٌ رَاكِبًا) فَـ(رَاكِبًا) حَالٌ مِنۡ (رَجُلٌ) وَهُوَ نَكِرَةٌ، وَسَوَّغَ ذٰلِكَ تَخۡصِيصُهُ بِالۡوَصۡفِ.
Di antaranya: Dikhususkannya nakirah dengan suatu sifat, contoh: جَاءَ رَجُلٌ كَرِيمٌ رَاكِبًا. Di sini رَاكِبًا adalah hal dari رَجُلٌ yang berupa nakirah. Yang membolehkannya adalah pengkhususan nakirah dengan sifat tersebut.
وَمِنۡهَا: أَنۡ تُخَصَّصَ النَّكِرَةُ بِإِضَافَةٍ إِلَى نَكِرَةٍ أُخۡرَى نَحۡوُ: (جَاءَ غُلَامُ رَجُلٍ رَاكِبًا) فَـ(رَاكِبًا) حَالٌ مِنۡ (غُلَامُ) وَهُوَ نَكِرَةٌ، وَسَوَّغَ ذٰلِكَ تَخۡصِيصُهُ بِالۡإِضَافَةِ.
Di antaranya: Dikhususkannya nakirah dengan idhafah kepada nakirah lain, contoh: جَاءَ غُلَامُ رَجُلٍ رَاكِبًا. Di sini رَاكِبًا adalah hal dari غُلَامُ yang berupa nakirah. Yang membolehkannya adalah pengkhususan nakirah dengan idhafah.
وَرُبَمَا جَاءَ صَاحِبُ الۡحَالِ نَكِرَةً بِلَا مُسَوِّغٍ -وَهٰذَا قَلِيلٌ جِدًّا- كَحَدِيثِ: (وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوۡمٌ قِيَامًا) فَـ(قِيَامًا) حَالٌ مِنۡ (قَوۡمٌ) وَهُوَ نَكِرَةٌ، وَلَيۡسَ لَهُ أَيُّ مُسَوِّغٍ. وَهٰذَا وَنَحۡوُهُ مِمَّا سُمِعَ عَنِ الۡعَرَبِ يُحۡفَظُ وَلَا يُقَاسُ عَلَيۡهِ وَاللهُ أَعۡلَمُ.
Dan terkadang shahibul hal datang dalam bentuk nakirah tanpa ada satu hal pun yang membolehkannya. Dan ini sangat sedikit. Seperti hadits: وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوۡمٌ قِيَامًا. Di sini قِيَامًا adalah hal dari قَوۡمٌ yang berupa nakirah dan dia tidak memiliki satu hal pun yang membolehkannya nakirah. Dan kasus ini dan yang semisalnya adalah dari apa-apa yang didengar dari orang 'Arab yang dihafal dan tidak bisa dikiaskan padanya. Wallahu a'lam.

Ummu Sulaim

Nama beliau adalah Rumaisha` bintu Milhan bin Khalid bin Zaid bin Jundub. Walaupun, para ulama berbeda pendapat tentang nama asli beliau. Sahlah, Ramilah, Ramitsah, Mulaikah, Ghumaisha, atau Rumaisha`. Karena nama asli yang diperselisihkan, beliau lebih terkenal dengan Ummu Sulaim. Sebelum datangnya Islam, beliau pernah menikah dengan Malik bin An Nadhar, yang merupakan ayah dari shahabat Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu.

Ketika cahaya Islam mulai berpendar, Ummu Sulaim bersama dengan kaumnya memutuskan untuk memeluk Islam, bersegera menyambut dakwah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau pun mencoba memaparkan Islam yang baru beliau anut itu kepada suaminya, Malik. Berharap supaya mau memeluk Islam, hidup baru dalam naungan kedamaian Islam. Namun justru hal tersebut menyebabkan Malik bin An Nadhar murka. Malik akhirnya pergi meninggalkan beliau ke daerah Syam dan mati di daerah tersebut.

Masa pun berganti, dalam kesendirian tanpa suami, datanglah Abu Thalhah bermaksud melamarnya. Sedang kala itu ia masih seorang musyrik. Tanpa ragu Ummu Sulaim pun berkata kepadanya, "Wahai Abu Thalhah lelaki sepertimu tidak mungkin tertolak. Namun engkau adalah seorang yang kafir, sedang aku adalah seorang muslimah. Sehingga engkau tidaklah halal untukku. Bila engkau mau masuk Islam, maka itulah maharku." Subhanallah. Sebuah mahar yang sangat mahal, bahkan tak terbeli walaupun dengan emas sepenuh bumi. Mahar kemuliaan dan kebahagiaan hakiki.

Demikianlah bila keimanan telah menancap kokoh dalam sanubari. Apatah artinya hidup bersama seorang tercinta, bila berseberangan akidah dan keyakinannya. Apatah artinya harta seandainya kekayaan dan kecukupan itu sudah ada dalam jiwa.

Mendengar syarat dari wanita mulia ini, Abu Thalhah pun berfikir, merenungkan kembali apa yang selama ini ia anut. Kehidupan yang penuh dengan kesyirikan dan penghambaan makhluk kepada sesama makhluk. Setelah titik sinar itu semakin terang, kegelapan kesesatan peribadahan jahiliyah terurai sedikit demi sedikit, akhirnya Abu Thalhah masuk Islam. Dan itu sekaligus mahar pernikahan beliau dengan Ummu Sulaim. Dalam pernikahan ini, terlahirlah Abu Umair yang meninggal dalam usia dini, dan Abdullah.

Ummu Sulaim adalah wanita cerdas, shalihah, dan tinggi keimanannya. Lebih dari itu, beliau adalah seorang shahabat perempuan yang sangat pemberani. Pada peperangan Hunain, Ummu Sulaim pernah mengambil sebilah pisau besar. Maka Abu Thalhah, suami beliau melaporkan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Wahai Rasulullah, ini Ummu Sulaim membawa-bawa pisau besar." Maka Ummu Sulaim pun menyahut, "Aku membawanya supaya apabila ada seorang musyrik yang mendekatiku, maka aku akan merobek perutnya dengan pisau ini."

Kisah tersebut menunjukkan betapa beraninya beliau dalam menghadapi musuh. Keberanian beliau ini pun nampak pula dari semenjak perjalanan perjuangan beliau dalam menapaki keislaman dari awal mulanya.

Ummu Sulaim pernah meriwayatkan beberapa hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Ada beberapa shahabat yang meriwayatkan hadits dari beliau. Semisal anak beliau sendiri, Anas bin Malik, di samping shahabat yang lainnya seperti Abdullah bin Abbas, Zaid bin Tsabit, Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu 'anhum.

Termasuk yang menunjukkan semangat pengorbanan dan perjuangan beliau adalah, kerelaan beliau untuk memberikan Anas bin Malik, yang tatkala itu berusia sepuluh tahun, untuk berkhidmat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan membantu kebutuhan beliau sehari-hari. Ini berarti pula bahwa beliau menyerahkan anaknya kepada sumber ilmu Islam, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Tidaklah sia-sia usaha Ummu Sulaim. Kelak anaknya termasuk salah satu shahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam suatu saat pernah mendoakan kebaikan untuk Ummu Sulaim, sebagaimana dituturkan oleh beliau sendiri, "Sungguh Rasulullah pernah mendoakanku, sehingga aku tidak menginginkan tambahan lagi."

Benarlah, betapa beruntung Ummu Sualim. Keluarlah kabar gembira dari lisan mulia yang tidak pernah dusta. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda tentangnya, "Aku pernah masuk ke dalam surga. Maka aku pun mendengar langkah kaki di depanku. Ternyata nampaklah olehku Al Ghumaisha binti Milhan (ummu Sulaim)." Masya Allah, sebuah keutamaan besar dari jaminan wahyu.

Kesabaran adalah hiasan beliau. Kisah indah berikut mempersaksikannya. Saat itu, musibah menimpanya. Allah menakdirkan kematian anak beliau. Ummu Sulaim berkata, "Janganlah ada seorang pun yang menyampaikan berita ini kepada Abu Thalhah sebelumku." Hal ini agar Abu Thalhah tidak merasa sedih yang amat sangat. Ketika Abu Thalhah datang, ia bertanya tentang keadaan anaknya yang sebelumnya memang sakit. Ummu Sulaim menjawab, "Ia lebih tenang daripada sebelumnya." Dari ucapan ini, Abu Thalhah menyangka bahwa anaknya telah membaik. Ia lalu berdiri dan makan. Sementara Ummu Sulaim memakai minyak wangi dan berhias untuk suaminya. Maka terjadilah apa yang diinginkan seorang suami terhadap istrinya. Ketika datang waktu pagi hari, barulah Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, "Bagaimana pendapatmu tentang seorang yang diberi titipan, kemudian titipan tersebut diambil kembali. Bolehkah ia menolaknya?" "Tidak," jawab Abu Thalhah. Ummu Sulaim lalu mengatakan, "Bersabarlah, bahwa anakmu telah diambil." Maka Abu Thalhah pun mengadu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang apa yang telah dilakukan Ummu Sulaim ini. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda, "Semoga Allah memberkahi kalian berdua pada malam kalian itu." Ini menunjukkan bahwa Rasulullah membenarkan apa yang dilakukan Ummu Sulaim.

Demikianlah kecerdikan Ummu Sulaim, kesabaran dalam kemuliaan. Semoga Allah meridhai beliau.

Referensi:
Al-Isti'ab fi Ma'rifati Ashhab karya Al Imam Ibnu Abdil Barr rahimahullah.
Al-Ishabah fi Tamyizi Ash Shahabah karya Al Imam Ibnu Hajar rahimahullah.

Sumber: Majalah Tashfiyah, edisi 18 vol.02 1433H-2012M, rubrik Figur.

Sunan At-Tirmidzi hadits nomor 1926

١٩٢٦ – (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بۡنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفۡوَانُ بۡنُ عِيسَى، عَنۡ مُحَمَّدِ بۡنِ عَجۡلَانَ، عَنِ الۡقَعۡقَاعِ بۡنِ حَكِيمٍ، عَنۡ أَبِي صَالِحٍ، عَنۡ أَبِي هُرَيۡرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الدِّينُ النَّصِيحَةُ) ثَلَاثَ مِرَارٍ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَنۡ؟ قَالَ: (لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَئِمَّةِ الۡمُسۡلِمِينَ وَعَامَّتِهِمۡ). هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ [صَحِيحٌ]. وَفِي الۡبَابِ عَنِ ابۡنِ عُمَرَ، وَتَمِيمٍ الدَّارِيِّ، وَجَرِيرٍ، وَحَكِيمِ بۡنِ أَبِي يَزِيدَ عَنۡ أَبِيهِ، وَثَوۡبَانَ. [(الإرواء) (٢٦)، (غاية المرام) (٣٣٢): م].
1926. Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami, beliau berkata: Shafwan bin 'Isa menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin 'Ajlan, dari Al-Qa'qa' bin Hakim, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, beliau berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Agama itu nasihat.” tiga kali. Para shahabat bertanya: Wahai Rasulullah, untuk siapa? Beliau menjawab, “Untuk Allah, kitabNya, para pemimpin kaum muslimin, dan orang awamnya.” Ini adalah hadits hasan (shahih). Dalam bab ini ada hadits dari Ibnu 'Umar, Tamim Ad-Dari, Jarir, Hakim bin Abi Yazid dari ayahnya, dan Tsauban.

Sunan Abu Dawud hadits nomor 4944

٦٧ – بَابٌ فِي النَّصِيحَةِ

67. Bab tentang nasihat

٤٩٤٤ – (صحيح) حَدَّثَنَا أَحۡمَدُ بۡنُ يُونُسَ، نا زُهَيۡرٌ، نا سُهَيۡلُ بۡنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنۡ عَطَاءِ بۡنِ يَزِيدَ، عَنۡ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ) قَالُوا: لِمَنۡ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (لِلهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَأَئِمَّةِ الۡمُؤۡمِنِينَ وَعَامَّتِهِمۡ) أَوۡ (أَئِمَّةِ الۡمُسۡلِمِينَ وَعَامَّتِهِمۡ). [(الترمذي) (١٩٢٦): م].
4944. Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Suhail bin Abu Shalih menceritakan kepada kami, dari 'Atha` bin Yazid, dari Tamim Ad-Dari, beliau berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya agama ini nasihat, sesungguhnya agama ini nasihat, sesungguhnya agama ini adalah nasihat.” Para shahabat bertanya, “Untuk siapa, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Untuk Allah, kitabNya, rasulNya, para pemimpin kaum mu`minin, dan orang awamnya.” Atau “para pemimpin kaum muslimin dan orang awamnya.”

Islam is "Take It" and "Leave It"

Manusia membutuhkan syariat dalam mengarungi kehidupan dunia, sebab yang namanya manusia sudah tentu akan melakukan gerak yang dapat mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Sedangkan syariat yang akan membedakan mana yang akan menghasilkan kemaslahatan dan mana yang menjerumuskan ke dalam kemudharatan. Itulah keadilan Allah pada makhluqNya, cahaya-Nya di tengah-tengah hambanya. Tidak mungkin Bani Adam akan hidup tanpa ada syariat yang mengarahkan kepada apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Allah berfirman,
وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ
"... Dan kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan." (QS. An Nahl : 44).
قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمۡ تُخۡفُونَ مِنَ ٱلۡكِتَـٰبِ وَيَعۡفُوا۟ عَن كَثِيرٍ قَدۡ جَآءَكُم مِّنَ ٱللهِ نُورٌ وَكِتَـٰبٌ مُّبِينٌ ۝١٥ يَهۡدِى بِهِ ٱللهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضۡوَ‌انَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَـٰمِ وَيُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِهِۦ وَيَهۡدِيهِمۡ إِلَىٰ صِرَ‌اطٍ مُّسۡتَقِيمٍ
"Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." (QS Al Maidah : 15-16).
Allah juga berfirman,
وَكَذٰلِكَ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ رُوحًا مِّنۡ أَمۡرِنَا مَا كُنتَ تَدۡرِى مَا ٱلۡكِتَـٰبُ وَلَا ٱلۡإِيمَـٰنُ وَلَـٰكِن جَعَلۡنَـٰهُ نُورًا نَّهۡدِى بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهۡدِىٓ إِلَىٰ صِرَ‌اطٍ مُّسۡتَقِيمٍ
"Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki diantara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus." (QS Asy Syura : 52)

Itulah Islam, Islam adalah perintah untuk beribadah kepada Allah dan melepaskan peribadahan-peribadahan kepada selain-Nya. Islam adalah perintah untuk mengikuti Sunnah Rasulullah dan menjauhi larangannya. Islam adalah pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya, yang dengan itu semua manusia diatur kehidupannya sesuai dengan kehendak Sang Pencipta dan pengatur alam jagad raya ini. Yang dengan itu semua manusia dimuliakan atas makhluq-makhluq ciptaan lainnya.

Islam bukanlah seperti yang difilm-kan oleh Si Boy atau yang digambarkan oleh seorang cow-boy, bukan pula seperti yang dicita-citakan oleh seorang sinting Ulil Abshar Abdala (Koordinator Jaringan Iblis Liberal), yang mengatakan bahwa Islam yang disuguhkan dengan cara "take it" or "leave it" itu membahayakan kemajuan Umat Islam.

Pernyataan yang ngaco, yang penulis kira dia bukan seorang muslim. Bagaimana tidak, dengan pernyataan itu dia menginginkan Umat Islam bebas dari syariat yang memerintah dan melarang. Tidak ada manfaatnya ketaatan dan tidak akan membahayakan kemaksiatan-kemaksiatan. Tak ada bedanya orang yang beribadah dan yang bermaksiat. Tak ada gunanya amalan-amalan shalih. Tak ada bedanya antara yang haq dan yang batil. Tidak ada prinsip Al Wala' wal Bara', bahkan tidak ada bedanya antara Islam dan kafir. Jelas ini adalah penghinaan terhadap syariat Allah dan penghinaan terhadap Umat Islam yang menurut dia -dengan pernyataannya itu- Umat Islam harus seperti binatang yang hidup bebas tanpa batasan norma-norma kemanusiaan. Kalau bagi dia wajar, karena dia memang seekor binatang. Tetapi kita, kita adalah Umat Islam yang dimuliakan dengan Islam -seperti pernyataan sahabat Umar ibnul Khaththab-.

Sesungguhnya tidak ada istimewanya tulisan dan pernyataan Ulil Abshar sehingga penulis harus menghabiskan waktu untuk membantahnya, karena isinya hanya sampah dan kotoran-kotoran najis yang wajib setiap Muslim untuk menjauhinya. Penulis hanya ingin mengingatkan para pembaca -Kaum Muslimin- dengan firman Allah,
وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللهُ إِلَيۡكَ
"... Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu..." (QS Al Maidah : 49) 

Hanya dengan kembali kepada agama-Nya, kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, mematuhi segala perintah-perintah-Nya dan meninggalkan larangan-larangan-Nya Umat Islam akan maju dan mulia, sebagaimana pernyataan Nabi, "Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian". Semua perintah maupun larangan Allah dan Rasul-Nya adalah sesuai dengan fitrah manusia, mengarahkan Umat Islam kepada sesuatu yang bermaslahat dan menjauhkan dari sesuatu yang mudharat, di antara yang menunjukkan hal itu:

Pertama: Allah memerintahkan untuk memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar:
كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ
"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar..." (QS Ali Imran : 110).

Kedua: Allah memerintahkan untuk ta'awun (tolong menolong) dalam hal kebaikan dan melarang dari ta'awun dalam hal dosa dan maksiat:
وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ
"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (QS Al Maidah : 2).

Ketiga: Allah memerintahkan untuk menjadi para penegak keadilan:
 يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلهِ وَلَوۡ عَلَىٰ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ
"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu..." (QS An Nisa : 135).

Keempat: Rasulullah memerintahkan untuk bersikap jujur dan melarang dari berdusta: "Hendaklah kalian jujur karena kejujuran menghantarkan kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan menghantarkan ke surga. Dan janganlah kalian berdusta karena kedustaan akan menghantarkan kepada kejahatan, sedangkan kejahatan akan menghantarkan ke neraka." (HR. Bukhori Muslim dari Ibnu Mas'ud).

Kelima: Rasulullah melarang dari berburuk sangka:
إِيَّاكُمۡ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكۡذَبُ الۡحَدِيثِ
"Janganlah kalian berprasangka buruk karena ia adalah perkataan yang paling dusta." (HR Bukhori Muslim dari Abu Hurairah)

Keenam: Rasulullah memerintahkan untuk menyebarkan nasihat: "Agama itu nasihat" -diulangi tiga kali-, kami bertanya, "Untuk siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bagi Allah, bagi Kitab-Nya, Rasul-Nya dan bagi para pemimpin muslimin dan Kaum Muslimin umumnya." (HR. Muslim dari Abi Ruqoyah Tamim Ad Dari)

Akhirnya sekali lagi penulis mengingatkan kepada para pembaca -Kaum Muslimin- bahwa sekarang ini telah muncul orang-orang yang berhati syaitan tetapi bertubuh manusia seperti yang digambarkan Rasulullah dalam Shahih Bukhori, hendaknya berhati-hati dan waspada terhadap mereka. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan-Nya kepada kita dan Kaum Muslimin di manapun berada, Amin ya Mujibas saailiin.

Sumber: Buletin Al Wala` Wal Bara` Edisi ke-6 Tahun ke-1 / 17 Januari 2003 M / 13 Dzul Qo'dah 1423 H.

Shahih Muslim hadits nomor 55

٢٣ – بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ

23. Bab penjelasan bahwa agama adalah nasihat

٩٥ – (٥٥) – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بۡنُ عَبَّادٍ الۡمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا سُفۡيَانُ، قَالَ: قُلۡتُ لِسُهَيۡلٍ: إِنَّ عَمۡرًا حَدَّثَنَا عَنِ الۡقَعۡقَاعِ، عَنۡ أَبِيكَ. قَالَ: وَرَجَوۡتُ أَنۡ يُسۡقِطَ عَنِّي رَجُلًا، قَالَ: فَقَالَ: سَمِعۡتُهُ مِنَ الَّذِي سَمِعَهُ مِنۡهُ أَبِي، كَانَ صَدِيقًا لَهُ بِالشَّامِ. ثُمَّ حَدَّثَنَا سُفۡيَانُ عَنۡ سُهَيۡلٍ، عَنۡ عَطَاءِ بۡنِ يَزِيدَ، عَنۡ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (الدِّينُ النَّصِيحَةُ). قُلۡنَا: لِمَنۡ؟ قَالَ: (لِلهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الۡمُسۡلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمۡ).
95. (55). Muhammad bin 'Abbad Al-Makki telah menceritakan kepada kami: Sufyan menceritakan kepada kami, beliau berkata: Aku berkata kepada Suhail: Sesungguhnya 'Amr telah menceritakan kepada kami dari Al-Qa'qa', dari ayahmu. Beliau berkata: Aku berharap agar dia menggugurkan satu periwayat dariku. Beliau berkata: Maka beliau berkata: Aku mendengarnya dari orang yang ayahku mendengar hadits ini darinya, dia adalah teman beliau di Syam. Kemudian Sufyan menceritakan kepada kami dari Suhail, dari 'Atha` bin Yazid, dari Tamim Ad-Dari bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Agama itu nasihat.” Kami bertanya: Untuk siapa? Beliau menjawab, “Untuk Allah, kitabNya, rasulNya, para pemimpin kaum muslimin, dan orang awamnya.”
٩٦ - (…) - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بۡنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا ابۡنُ مَهۡدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفۡيَانُ، عَنۡ سُهَيۡلِ بۡنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنۡ عَطَاءِ بۡنِ يَزِيدَ اللَّيۡثِيِّ، عَنۡ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثۡلِهِ.
96. Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepadaku: Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Suhail bin Abu Shalih, dari 'Atha` bin Yazid Al-Laitsi, dari Tamim Ad-Dari, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam semisal hadits ini.
(…) - وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بۡنُ بِسۡطَامَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعۡنِي ابۡنَ زُرَيۡعٍ -: حَدَّثَنَا رَوۡحٌ - وَهُوَ ابۡنُ الۡقَاسِمِ -: حَدَّثَنَا سُهَيۡلٌ، عَنۡ عَطَاءِ بۡنِ يَزِيدَ، سَمِعَهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ أَبَا صَالِحٍ، عَنۡ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنۡ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثۡلِهِ.
Umayyah bin Bistham telah menceritakan kepada kami: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami: Rauh ibnul Qasim menceritakan kepada kami: Suhail menceritakan kepada kami, dari 'Atha` bin Yazid, beliau mendengarnya ketika dia menceritakan kepada Abu Shalih, dari Tamim Ad-Dari, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam semisal hadits ini.

Shahih Muslim hadits nomor 2563

٩ – بَابُ تَحۡرِيمِ الظَّنِّ، وَالتَّجَسُّسِ وَالتَّنَافُسِ وَالتَّنَاجُشِ، وَنَحۡوِهَا

9. Bab haramnya buruk sangka, mencari-cari aib orang lain, saling berlomba untuk menguasai sesuatu, saling menipu, dan yang semisal itu

٢٨ – (٢٥٦٣) – حَدَّثَنَا يَحۡيَىٰ بۡنُ يَحۡيَىٰ. قَالَ: قَرَأۡتُ عَلَىٰ مَالِكٍ، عَنۡ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الۡأَعۡرَجِ، عَنۡ أَبِي هُرَيۡرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِيَّاكُمۡ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكۡذَبُ الۡحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخۡوَانًا).
[البخاري: كتاب الأدب، باب ﴿يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن...﴾، رقم: ٦٠٦٦].
28. (2563). Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata: Aku membaca di hadapan Malik, dari Abuz Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Hati-hatilah kalian dari buruk sangka, karena buruk sangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, janganlah kalian berlomba-lomba untuk menguasai sesuatu, janganlah kalian saling dengki, janganlah kalian saling benci, janganlah kalian saling membelakangi, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara.”
٢٩ - (…) - حَدَّثَنَا قُتَيۡبَةُ بۡنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبۡدُ الۡعَزِيزِ، يَعۡنِي ابۡنَ مُحَمَّدٍ، عَنِ الۡعَلَاءِ، عَنۡ أَبِيهِ، عَنۡ أَبِي هُرَيۡرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَهَجَّرُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا يَبِعۡ بَعۡضُكُمۡ عَلَىٰ بَيۡعِ بَعۡضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخۡوَانًا).
29. Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami: 'Abdul 'Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Al-'Ala`, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah kalian saling mendiamkan, saling membelakangi, mencari-cari aib orang lain, janganlah sebagian kalian membeli barang yang sudah ditawar orang lain. Dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara.”
٣٠ - (…) - حَدَّثَنَا إِسۡحَاقُ بۡنُ إِبۡرَاهِيمَ: أَخۡبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الۡأَعۡمَشِ، عَنۡ أَبِي صَالِحٍ، عَنۡ أَبِي هُرَيۡرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخۡوَانًا).
30. Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami: Jarir mengabarkan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Beliau berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah kalian saling dengki, saling benci, mencari-cari kesalahan dan aib orang lain, dan saling menipu. Tetapi, hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara.”
(…) - حَدَّثَنَا الۡحَسَنُ بۡنُ عَلِيٍّ الۡحُلۡوَانِيُّ وَعَلِيُّ بۡنُ نَصۡرِ الۡجَهۡضَمِيُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا وَهۡبُ بۡنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا شُعۡبَةُ، عَنِ الۡأَعۡمَشِ، بِهَٰذَا الۡإِسۡنَادِ: (لَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا إِخۡوَانًا، كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ).
Al-Hasan bin 'Ali Al-Hulwani dan 'Ali bin Nashr Al-Jahdhami telah menceritakan kepada kami. Keduanya berkata: Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al-A'masy, dengan sanad ini, “Janganlah kalian saling memutuskan hubungan, saling membelakangi, saling benci, dan saling dengki. Dan hendaklah kalian bersaudara sebagaimana Allah telah perintahkan kalian.”
٣١ - (…) - وَحَدَّثَنِي أَحۡمَدُ بۡنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيۡبٌ: حَدَّثَنَا سُهَيۡلٌ، عَنۡ أَبِيهِ، عَنۡ أَبِي هُرَيۡرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخۡوَانًا).
31. Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi telah menceritakan kepadaku: Habban menceritakan kepada kami: Wuhaib menceritakan kepada kami: Suhail menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda, “Janganlah kalian saling benci, saling membelakangi, saling berlomba menguasai sesuatu. Dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara.”

Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ‘anhu

Beliau adalah salah seorang shahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang mulia. Begitu banyak kisah indah beliau semasa hidupnya. Karena kegigihan dalam menegakkan Islam, menjadikan beliau mencapai derajat yang tinggi, kedudukan yang tak terlupakan bagi generasi setelahnya. Siapakah beliau radhiyallahu ‘anhu ini?

Beliau adalah Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ‘anhu. Para ulama berselisih dalam beberapa pendapat mengenai nama asli beliau. Mayoritas mengatakan bahwa nama asli beliau adalah Abdullah atau ‘Amr. Beliau sering disebut dengan Ibnu Ummi Maktum, sang muadzin Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta’ala menakdirkan beliau buta pada masa hidupnya. Sebuah ujian berat yang tidak semua orang mampu bersabar menghadapinya.

Namun, cacat ini tidaklah menghalangi beliau untuk berjuang mencari kebenaran serta mengikutinya.

Demikianlah sifat para pejuang agama ini, gigih dalam menepati kebenaran. Ibu beliau bernama Atikah binti Abdullah, yang merupakan bibi dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu ‘anha dari pihak ibu. Ibnu Ummi Maktum termasuk suku Quraisy. Beliau termasuk orang yang menyambut dakwah Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam pada awal dakwahnya, ketika banyak orang yang mengingkarinya. Tatkala kejahatan dan kekejian orang-orang musyrik pada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para shahabatnya kian menjadi, turunlah izin dari Allah untuk berhijrah, menghindari siksaan yang kian parah. Beliau adalah orang kedua yang melakukan hijrah ke negeri Madinah setelah Mush’ab bin Umair. Kemudian beliau disusul oleh ‘Ammar bin Yasir, Bilal, Sa’d bin Abi Waqqash dan Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhum.

Sehari-harinya beliau dipercaya menjadi muadzin kaum muslimin, mengumandangkan adzan untuk mengajak kaum muslimin melakukan shalat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيۡلٍ فَكُلُوا وَاشۡرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابۡنُ أُمِّ مَكۡتُومٍ
“Sesungguhnya Bilal menyerukan (adzan) pada waktu malam, maka makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum menyerukan (adzan).” [H.R. Al Bukhari dari shahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma].
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sering menunjuk beliau sebagai wakil sementara yang mengurusi muslimin Madinah ketika ditinggal perang. Tercatat dalam sejarah bahwa beliau menjadi wali kaum muslimin sebanyak tiga belas kali. Perang Dzul ‘Asyirah, perang Uhud, Ghathafan, Najran, Dzaturriqa’, Hudaibiyah, dan lainnya. Demikian besar kepercayaan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada beliau. Ini menunjukkan beliau adalah orang yang terpercaya dan dekat dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Beliau ditunjuk sebagai wakil karena beliau diberi keringanan untuk tidak mengikuti peperangan. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman dalam ayat-Nya:
لَّا يَسۡتَوِى ٱلۡقَـٰعِدُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ غَيۡرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلۡمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ
“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (tidak berperang) yang tidak memiliki halangan, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka.” [Q.S. An Nisa: 95].
Meski beliau mendapatkan keringanan untuk tidak berperang, beliau adalah seorang yang berani, gigih, dan bersemangat dalam mendapat pahala, tegar dalam menghadapi segala kesusahan. Pada peperangan Qadisiyah beliau bertekad untuk mengikutinya dan menjadi pemegang bendera perang. Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu mengisahkan bahwa Ibnu Ummi Maktum berkata waktu itu, “Berikanlah kepadaku bendera, sesungguhnya aku adalah seorang yang buta dan aku tidak mungkin lari, letakkanlah aku antara kedua barisan.” Inilah keberanian yang terbalut keimanan.

Di awal dakwah Islam, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam duduk mendakwahi Utbah bin Rabi’ah dan para pembesar musyrikin Quraisy lainnya. Sebagian besar kaum musyrikin Quraisy adalah kaum yang sombong. Mereka tidak mau duduk bersama orang lemah dari kalangan budak sahaya dan lainnya. Pada saat itu, datanglah Ibnu Ummi Maktum dan mengatakan, “Wahai Rasulullah ajarilah aku Al Quran.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bermuka masam dan berpaling darinya karena beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengharapkan Islamnya Utbah dan para tokoh Quraisy, serta khawatir apabila mereka menolak dakwah disebabkan datangnya Ibnu Ummi Maktum. Maka, Allah subhanahu wa ta’ala pun menegur sikap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ini dalam ayatNya:
عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ ۝١ أَن جَآءَهُ ٱلۡأَعۡمَىٰ ۝٢ وَمَا يُدۡرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ ۝٣ أَوۡ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكۡرَىٰٓ ۝٤ أَمَّا مَنِ ٱسۡتَغۡنَىٰ ۝٥ فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ ۝٦
“Ia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. Karena datang kepadanya seorang yang buta. Dan tahukah engkau, barangkali dia ingin mensucikan dirinya. Atau ia ingin mendapatkan pengajaran sehingga (pengajaran itu) bermanfaat baginya. Adapun orang-orang yang merasa tidak butuh. Maka engkau justru memperhatikannya.” [Q.S. Abasa: 1-6]. 
Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun segera memperbaiki sikap beliau kepada Ibnu Ummi Maktum.

Demikianlah kemuliaan shahabat ini, beliau menjadi simbol dari kaum muslimin yang lemah, orang-orang miskin, dan orang yang membutuhkan bantuan. Namun, betapa pun rendah dan lemah di mata manusia, Allah dan rasul-Nya tetap memuliakannya dengan sebab keimanan yang tertancap dalam dada. Wallahu a’lam. [Hammam].

Sumber: Majalah Tashfiyah, edisi 12 vol.01 1433H-2012M.

Abdullah bin Mas'ud

Dalam goresan tinta sejarah keemasan Islam terukirlah nama para pejuang yang gigih memperjuangkannya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, seorang shahabat Nabi yang telah masuk Islam sejak awal pergolakannya. Beliau berada di urutan keenam dari orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Dengan sebab itu, banyak keutamaan yang dimilikinya. Jadilah beliau salah satu tokoh terkemuka dalam jajaran shahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Ayahnya adalah Mas’ud bin Ghafil sedang ibunya adalah Ummu ‘Abd binti Abdu Wadd bin Suwa’ dari Bani Hudzail. Abdullah bin Mas’ud adalah seorang shahabat yang masuk Islam dalam umur yang masih muda. Ketika itu beliau masih anak-anak. Tatkala itu pemeluk Islam masih sangat sedikit, di masa-masa sebelum masuk Islamnya Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu.

Beliau masuk Islam saat menjadi seorang penggembala kambing milik tuannya. Suatu ketika, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Abu Bakr radhiyallahu ‘anhu melewati beliau, yang sedang menggembala kambing. Berkatalah Rasulullah kepadanya, “Wahai anak kecil, apakah engkau mempunyai susu?”

Maka Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu menjawab, “Ya ada, namun aku adalah orang yang diberi amanah (untuk menjaganya).”

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kembali, “Apakah ada kambing gembalaan yang sudah tidak melahirkan dan tidak ada kambing jantan yang mau mengawininya (sehingga tidak mungkin mengeluarkan susu, red.)?”

Ibnu Mas’ud kemudian membawakan kambing betina yang dimaksud. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun mengusap kantong susu kambing tersebut. Seketika itu kantong susu menggelembung penuh dengan susu. Rasulullah kemudian memerasnya dan menuangkannya di tempat minum, lalu meminumnya beserta Abu Bakar. Saat itulah keimanan merasuk ke dalam hati Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu.

Keutamaan Abdullah bin Mas’ud


Keutamaan beliau sangatlah banyak. Sungguh, sangat sedikit manusia yang dapat menandingi keutamaan beliau. Cukup sebagai suatu keutamaan, beliau termasuk dalam golongan shahabat yang masuk Islam pada awal Islam. Beliau juga melakukan hijrah dua kali, hijrah pertama ke negeri Habasyah dan hijrah kedua ke negeri Yatsrib atau lebih dikenal dengan negeri Madinah. Selain itu beliau juga mengikuti perang Badr dan Hudaibiyah. Semua ini adalah keutamaan beliau di samping banyak lagi keutamaan yang lainnya.

Hal lain yang menunjukkan keutamaan Ibnu Mas’ud adalah sanjungan para shahabat terhadap beliau. Shahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ‘anhu berkata, “Sesungguhnya orang yang paling serupa dengan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam cara pengajaran, memberi petunjuk, serta jalan hidupnya adalah Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu.”

Seorang tabi’in, ‘Alqamah bin Qais rahimahullah (w. 60 H) mengatakan, “Seseorang datang kepada Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu ‘anhu ketika beliau berada di Arafah dan mengatakan, ‘Aku datang kepadamu dari negeri Kufah dan ketika aku meninggalkan negeri itu ada di sana seseorang yang membaca Al-Quran dari hapalannya.’ Mendengar penuturan itu, murkalah Umar dan mengatakan, ‘Celaka engkau, siapa orang itu?!’ Orang tersebut menjawab, ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu.’ Ketika mendengar nama tersebut, hilanglah kemarahan Umar dan kembali tenang seperti keadaannya semula dan mengatakan, ‘Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang manusia pun yang lebih pantas melakukan hal itu kecuali dia.’”

Meski beliau dikaruniai tubuh yang kecil, beliau memiliki timbangan yang berat di hari kiamat kelak. Tatkala Abdullah bin Mas’ud memanjat pohon, para shahabat melihat betis Ibnu Mas’ud. Demi melihat betis Abdullah bin Mas’ud yang kecil, mereka pun tertawa. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersabda yang artinya, “Kenapa kalian tertawa? Sungguh, satu kaki Abdullah bin Mas’ud lebih berat timbangannya pada hari kiamat daripada gunung Uhud.” [H.R. Ahmad, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah].

Demikianlah sekelumit keutamaan Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu. Cukuplah kutipan persaksian dari para pembesar Islam yang mulia di atas untuk menggambarkan kemuliaan beliau. Beliau meninggal di Madinah pada tahun 32 H dengan umur 60 tahun lebih. Beliau dikubur di pekuburan Baqi’. Abdullah bin Mas’ud, semoga Allah meridhainya. Allahu a’lam. [Hammam]


Referensi:
Al-Ishabah fi Tamyizish Shahabah, Imam Ibnu Hajar rahimahullah
Al-Isti’ab fi Ma’rifatil Ashhab, Imam Ibnu Abdil Barr rahimahullah


Sumber: Majalah Tashfiyah, edisi 07 vol.01 1432H-2011M, rubrik Figur.