Cari Blog Ini

Al-Ishabah - 1712. Hisl bin Jabir

١٧١٢ – حِسۡلُ – بِكَسۡرِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ – بۡنُ جَابِرِ الۡعَبۡسِيُّ وَالِدُ حُذَيۡفَةَ

1712. Hisl –dengan mengkasrah huruf pertama dan menyukun huruf kedua- bin Jabir Al-‘Absi, ayah dari Hudzaifah

يَأۡتِي فِي حُسَيۡلٍ بِالتَّصۡغِيرِ.. (ز).
Akan datang pada Husail dengan bentuk tashghir.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar