Shahih Al-Bukhari - 33. Kitab Iktikaf

 1. Bab iktikaf di sepuluh hari terakhir dan iktikaf di seluruh masjid
  1. Hadis nomor 2025
  2. Hadis nomor 2026
  3. Hadis nomor 2027
 2. Bab wanita haid menyisir rambut seorang yang beriktikaf
  1. Hadis nomor 2028
 3. Bab tidak boleh masuk rumah kecuali untuk suatu hajat
  1. Hadis nomor 2029
 4. Bab perihal membasuh orang yang iktikaf
  1. Hadis nomor 2030 dan 2031
 5. Bab iktikaf satu malam
  1. Hadis nomor 2032
 6. Bab iktikafnya para wanita
  1. Hadis nomor 2033
 7. Bab kemah-kemah di dalam masjid
  1. Hadis nomor 2034
 8. Bab apakah seorang yang iktikaf boleh keluar ke pintu masjid untuk menunaikan keperluannya
  1. Hadis nomor 2035
 9. Bab iktikaf dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam keluar pada esok hari kedua puluh
  1. Hadis nomor 2036
 10. Bab iktikafnya wanita yang mengalami istihadah
  1. Hadis nomor 2037
 11. Bab istri mengunjungi suaminya di tempat iktikaf
  1. Hadis nomor 2038
 12. Bab apakah seorang yang iktikaf boleh membela dirinya
  1. Hadis nomor 2039
 13. Bab barang siapa yang keluar dari iktikafnya ketika subuh
  1. Hadis nomor 2040
 14. Bab iktikaf di bulan Syawal
  1. Hadis nomor 2041
 15. Barang siapa tidak berpendapat wajib puasa ketika iktikaf
  1. Hadis nomor 2042
 16. Bab apabila bernazar pada masa jahiliah untuk iktikaf kemudian masuk Islam
  1. Hadis nomor 2043
 17. Bab iktikaf di sepuluh hari pertengahan bulan Ramadan
  1. Hadis nomor 2044
 18. Bab barang siapa ingin iktikaf kemudian tampak baginya untuk keluar
  1. Hadis nomor 2045
 19. Bab orang yang iktikaf memasukkan kepalanya ke rumah untuk dibasuh
  1. Hadis nomor 2046
Download Terjemahan Kitab Iktikaf Shahih Al-Bukhari format PDF.